admin

November 3, 2015

Justiitsministeerium karmistab elatisvõlgnike elu

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega muudetakse elatiste sissenõudmine tõhusamaks ning pannakse rohkem lapsevanemaid elatist maksma. „Hetkel kasutusel olevad meetmed ei ole elatise sissenõudmisel mõningatel juhtudel piisavalt […]
October 20, 2015

Elatise määramine lapse vahetul ülalpidamisel

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 08.01.2014 otsus nr 3-2-1-165-13 käsitles elatise määramist lapse vahetul ülalpidamisel. Hageja esitas oma ema vahendusel kostja (isa) vastu hagi, milles palus kostjalt alates hagi […]
October 7, 2015

Isaduse tunnustamise asja tuleb lahendada eeskujulikult kiiresti

Veiss vs Läti, kohtuotsus 28.01.2014, avaldus nr 15152/12 Asjaolud Kaebaja elas alates 2005. a suvest koos naisega A.Z., kes sünnitas järgimisel aastal lapse. Kuivõrd kaebaja ja […]
September 7, 2015

Laste huvid võivad pankade omadest ettepoole nihkuda (Kadri Ibrus, EPL)

Kumb peaks olema eespool, kas lapse või panga õigus oma rahale? Riik kaalub seadusemuudatust, mis muudab elatisvõlglaste vara müügi tu­lude jagamise järjekorda. Kui kohtutäitur müüb hüpoteegiga […]
Esindame ja nõustame kliente üle Eesti!
+