Tere,
mina olen Kaie Mandel


Omandasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureusekraadi 2002.a. Huvi perekonnaõiguse ning laste õiguste vastu oli mul juba ülikoolis õppides.
2014.a. asutasin FAMILEX ÕIGUSABI OÜ eesmärgiga pakkuda õigusabi teenust perekonnaõiguslikes küsimustes kasutades ära kogu senist 16 aasta pikkust erialast töökogemust. Nüüdseks olen kliente nõustanud ning esindanud ligikaudu 180 perekonnaõiguslikus kohtuvaidluses ja ligikaudu 60 vaidluses, mis on õnnestunud lahendada kohtuväliselt.
Osalen pidevalt erialastel täiendkoolitustel ning olen kursis uusima kohtupraktikaga, et osutada oma klientidele teenust parimal tasemel.

FAMILEX ÕIGUSABI OÜ on asutatud eesmärgiga pakkuda klientidele õigusabi teenust eelkõige kitsamas valdkonnas – perekondlike suhetega seotud õiguslikes küsimustes ja vaidlustes.

Soovin oma teadmiste ja pühendumusega aidata kaasa sellele, et Eesti peredes kasvaksid lapsed, kellel on turvaline elu tänu nende vanematevahelistele selgetele ning toimivatele kokkulepetele või reeglitele nii elatise maksmise, lastega suhtlemise kui ka hooldusõigusega seoses.

Klientide nõustamisel abikaasade ja elukaaslaste varalisi suhteid puudutavates küsimustes (abieluvaralepingud ja ühisvara jagamise lepingud ja hagid, elukaaslaste vahelised varalised vaidlused jne) soovin kaasa aidata, et minu poole pöördunud klientidel oleks perekondlikes suhetes varalistes küsimustes alati olemas juriidiline ja majanduslik selgus, et dokumendid oleks vormistatud kiiresti ja korrektselt ning kohtumenetlus kulgeks kliendi jaoks võimalikult aega ja energiat säästvalt.

Omandasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadiga võrdsustatud bakalaureusekraadi 2002.a.

Olen kliente nõustanud ning esindanud ligikaudu 120 perekonnaõiguslikus kohtuvaidluses ja ligikaudu 50 vaidluses, mis on õnnestunud lahendada kohtuväliselt.

Osalen pidevalt erialastel täiendkoolitustel ning olen kursis uusima kohtupraktikaga, et osutada oma klientidele teenust parimal tasemel.

Olen töötanud notaribüroos notari abina (töö sisuks oli lepingute ja muude juriidiliste dokumentide ettevalmistamine ning klientide nõustamine erinevates tsiviilõiguse küsimustes,  vajadusel ka notari asendamine) ja Raidman OÜ-s juristina (töö sisuks oli klientide nõustamine ja esindamine erinevates tsiviilõiguslikes vaidlustes nii kohtutes kui kohtuväliselt).

2014.a. asutasin FAMILEX ÕIGUSABI OÜ eesmärgiga pakkuda õigusabi teenust perekonnaõiguslikes küsimustes, kasutades ära kogu senist 12 aasta pikkust erialast töökogemust. Huvi perekonnaõiguse ning laste õiguste vastu oli mul juba ülikoolis õppides. Osalesin põhjalikul kursusel “Laste väärkohtlemine”, kus parimad spetsialistid erinevatelt aladelt õpetasid tulevasi juriste laste probleeme märkama ning kohtumenetlustes nende huve väljaselgitama ja kaitsma.