Pakume sulle rohkem
kui tavaline õigusbüroo


Kui probleeme on palju ja neid ei ole võimalik eraldi lahendada, kaardistame olukorra ning aitame leida õiguslikult korrektsed ja reaalselt toimivad lahendused.

Vaata lähemalt

Kui lapsest lahus elav vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust


Elatist ei ole õigus saada ainult lapsel, seadus näeb ette elatise saamise õiguse veel paljudel muudel juhtudel.

Vaata lähemalt

Kui üks abikaasadest ei ole nõus abielu lahutama


või ei ole vähemalt ühe abikaasa elukoht Eestis, ei ole abielu võimalik perekonnaseisuasutuses lahutada ning seda tuleb teha kohtus.

Vaata lähemalt

Abikaasade ja elukaaslaste varalised suhted


Nõustame abieluvaralepingute sõlmimisel, ühisvara jagamisel, elukaaslaste vahelistes varalistes vaidlustes jne.

Vaata lähemalt

Kuidas on vanemate vahel jagatud õigus ja kohustus lapse eest hoolitseda


Nõustame klienti, kuidas hooldusõiguse vaidluse korral õigesti toimida. Kõik hooldusõiguse muudatused peab otsustama kohus lähtudes lapse huvidest.

Vaata lähemalt

Isaduse omaksvõtt ja isaduse tuvastamine


Kui lapse isa isadust vabatahtlikult (perekonnaseisuasutuses) omaks ei võta, tuleb põlvnemise tuvastamist kohtu kaudu nõuda.

Vaata lähemalt

Kuidas on korraldatud lapsest lahus elava vanema suhtlemine lapsega


Suhtluskorra kokkulepe või suhtluskorra osas tehtud kohtulahend on mõlema vanema jaoks oluline dokument, millega nii lapsel kui vanematel tuleb oma igapäevaelus sageli pikki aastaid arvestada.

Vaata lähemalt

Kuidas saame
sind aidata?

saada meile oma mure
võtame ühendust ja pakume abi

Meie tugevuseks on võime näha olukordi tervikuna ja pakkuda kliendile kõige soodsamaid ning kiiremaid lahendusi.