Hinnakiri ja näidishinnad

Meie kliendile on järgmised teenused tasuta (juhul kui esindame klienti kohtumenetluses):

  • jooksev nõustamine telefoni ja meili teel;
  • väljasõit büroost kohtusse Tallinna piires (ühe istungi korral 30-40 minutit);
  • dokumentidest koopiate tegemine ja dokumentide printimine.

FAMILEX ÕIGUSABI OÜ tegutseb alates aastast 2014 ja meie eesmärgiks on pakkuda õigusabi teenust perekondlike suhetega seotud õiguslikes küsimustes ja vaidlustes.

Meie jurist Kaie Mandel on töötanud notaribüroos notari abina (töö sisuks lepingute ja muude juriidiliste dokumentide ettevalmistamine ning klientide nõustamine erinevates tsiviilõiguse küsimustes,  vajadusel ka notari asendamine) ja Raidman OÜ-s juristina (töö sisuks klientide nõustamine ja esindamine erinevates tsiviilõiguslikes vaidlustes nii kohtutes kui kohtuväliselt).

Kaie on kursis ka uusima kohtupraktikaga, et osutada oma klientidele teenust parimal tasemel.

Rääkige meile oma murest!

Hinnakiri

Anname teada toimingu tegemisele kuluva orienteeruva ajakulu ning hinna. Võimalik tasuda ka osamaksetena.

Näidishinnad

Hagiavalduse koostamine elatisenõudes kolmele lapsele minimaalses määras, koos elatise tagasiulatuva nõudega:

Klient konsultatsiooni büroos ei vajanud, nõustamine toimus meili ja telefoni teel. Hagiavaldusele lisasime kaks tõendit (pangakonto väljavõte, vanemate kirjavahetus), ajakulu 3,5 tundi, hind kliendile 490 EUR.

Klient tasus teenuse eest kahes osas: 245 EUR enne dokumentide koostamisele asumist ning 245 EUR pärast seda, kui olime dokumendid kohtule esitanud.
Hagiavalduse koostamine põlvnemise tuvastamise ja elatisenõudes (minimaalses määras):

Konsulatatsioonile kulus 0,5 tundi, hagiavalduse koostamisele 3,5 tundi, lisatud oli üks tõend (vanemate kirjavahetus), hind kliendile 560 eurot.

Klient tasus teenuse eest kahes osas: 280 eurot enne dokumentide koostamisele asumist ja 280 eurot pärast seda, kui olime dokumendid kohtule esitanud. Kohtumenetluse käigus nõustus lapse isa vabatahtlikult isaduse omaks võtma ning pooled sõlmisid notariaalse elatise maksmise kokkuleppe. Meie klient loobus hagist ning kohus mõistis kõik menetluskulud (kulud õigusabile) vastaspoolelt välja. Meie kliendile ei läinud õigusabi teenus kokkuvõttes midagi maksma.
Meie kliendi suhtes oli alustatud täitemenetlust elatisenõudes.

Lapsed elasid meie kliendi juures ja klient pidas lapsi vahetult ülal. Esitasime hagiavalduse sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks.

Materjalidega tutvuminele kulus 0,5 tundi, konsultatsioonile 0,5 tundi, hagiavalduse koostamisele 4 tundi, hagist loobumise avalduse koostamisele 45 minutit. Klient tasus meile kokku 805 eurot. Kohus mõistis kõik kliendi poolt meile tasutud summad vastaspoolelt välja. Kokkuvõttes ei läinud õigusabi teenuse kasutamine meie kliendile midagi maksma.
Meie kliendil olid erimeelsused oma laste teise vanemaga küsimuses, kumma vanema juures lapsed peaksid elama ja kuidas toimub laste suhtlemine lahus elava vanemaga.

Et olukorras selgust saada, nõustasime klienti büroos 1 tunni, leidsime ühiselt, et senised püüdlused kohtuvälise kokkuleppe saavutamiseks ei ole õnnestunud ja mõistlik ning vajalik on olukorra lahendamiseks kohtu poole pöörduda. Asjaolud ei olnud väga keerulised ning kohtule avalduse koostamine võttis aega 4 tundi. Kohus võttis asja menetlusse ja määras istungi aja. Vanemate suhted olid keerulised, kokkuleppe saavutamist kohtuistungil meie klient ei lootnud. Kohus suunas pooled aga osavalt lapse huvidest lähtuvale kokkuleppele ning selgitas vanematele, kui oluline on lapse huvides koostööd teha ja teineteisesse austavalt suhtuda. Kohtuistungil saavutatud kokkuleppe tulemusega olid sisuliselt mõlemad vanemad rahul. Istung kestis kaks tundi. Kokku läks õigusabi teenus meie kliendile maksma 980 eurot: 140 eurot pärast konsultatsiooni büroos, 560 eurot pärast dokumentide kohtule esitamist ning 280 eurot pärast kohtuistungit.