October 2015

October 20, 2015

Elatise määramine lapse vahetul ülalpidamisel

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 08.01.2014 otsus nr 3-2-1-165-13 käsitles elatise määramist lapse vahetul ülalpidamisel. Hageja esitas oma ema vahendusel kostja (isa) vastu hagi, milles palus kostjalt alates hagi […]
October 7, 2015

Isaduse tunnustamise asja tuleb lahendada eeskujulikult kiiresti

Veiss vs Läti, kohtuotsus 28.01.2014, avaldus nr 15152/12 Asjaolud Kaebaja elas alates 2005. a suvest koos naisega A.Z., kes sünnitas järgimisel aastal lapse. Kuivõrd kaebaja ja […]
Esindame ja nõustame kliente üle Eesti!
+