Elatis

Kui lapsest lahus elav vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust, mõistab kohus temalt lapse kasuks välja elatise (varem alimendid). Elatist ei ole õigus saada ainult lapsel, seadus näeb ette elatise saamise õiguse veel paljudel muudel juhtudel.

Nõustame ja esindame kliente kõikides elatise maksmisega seotud vaidlustes:


Vaata lähemalt

Abielu lahutamine

Kui üks abikaasadest ei ole nõus abielu lahutama või ei ole vähemalt ühe abikaasa elukoht Eestis, ei ole abielu võimalik perekonnaseisuasutuses lahutada ning seda tuleb teha kohtus.

Koostame vajalikud dokumendid kohtule, et abielu kohtus lahutada.


Vaata lähemalt

Abikaasade ja elukaaslaste varalised suhted

Nõustame abieluvaralepingute sõlmimisel, ühisvara jagamisel, elukaaslaste vahelistes varalistes vaidlustes.

Vaata lähemalt

Laste hooldusõigus

Kuidas on vanemate vahel jagatud õigus ja kohustus lapse eest hoolitseda. Kõik hooldusõiguse muudatused peab otsustama kohus lähtudes lapse huvidest, see kehtib ka juhtudel, mil vanemad on omavahel hooldusõiguse jaotuses kokku leppinud.

Nõustame klienti, kuidas hooldusõiguse vaidluse korral õigesti toimida. Koostame kohtu jaoks vajalikud dokumendid lapse hooldusõiguse muudatuste tegemiseks ja esindame klienti kohtus hooldusõiguse vaidluses.


Vaata lähemalt

Põlvnemine

Isaduse omaksvõtt ja isaduse tuvastamine. Kui lapse isa isadust vabatahtlikult (perekonnaseisuasutuses) omaks ei võta, tuleb põlvnemise tuvastamist kohtu kaudu nõuda.

Koostame vajalikud dokumendid kohtu jaoks, et kohus saaks tuvastada põlvnemise ning laps saaks endale isa juriidilises mõttes.


Vaata lähemalt

Suhtlemiskord

Kuidas on korraldatud lapsest lahus elava vanema suhtlemine lapsega.

Suhtluskorra kokkulepe või suhtluskorra osas tehtud kohtulahend on mõlema vanema jaoks oluline dokument, millega nii lapsel kui vanematel tuleb oma igapäevaelus sageli pikki aastaid arvestada. Lähtudes praktilistest kogemustest ning kohtupraktikast aitame koostada mõistliku ja toimiva suhtluskorra kokkuleppe, mis nii vanema kui lapse elu lihtsustab.


Vaata lähemalt

Otsustusõigus

Kui vanemad last kasvatades ei saa kokkuleppele teatud üksikutes küsimustes, saab kohus anda ainuotsustusõiguse vaidlusalustes küsimustes ühele vanematest. Kõige sagedamini ei saa vanemad kokkuleppele küsimuses, kumma vanema juures laps peaks elama.

Nõustame ja esindame klienti lapse kasvatamise üksikküsimuste otsustusõigusega seotud vaidlustes.


Vaata lähemalt

Täitemenetlusega seotud küsimused perekonnaõiguslikes asjades

Kui kohus on nõude rahuldanud, kuid võlgnik kohtuotsust ei täida, tuleb nõude sundtäitmiseks pöörduda kohtutäituri poole. Sageli vajavad meie kliendid abi ja nõu elatiseasjades läbiviidava täitemenetluse osas. Tihti abistame kliente juhtudel, kui võlgnik elab välisriigis ja nõuet tuleb sundtäita võlgniku elukohariigis.

Aitame välisriigis elavalt võlgnikult kohtuotsusega väljamõistetud elatise reaalselt kätte saada.


Vaata lähemalt