November 2015

November 30, 2015

Kuidas võita kohtumenetlust ehk kuidas juristid kohtus “musta valgeks” räägivad

Mis on kohtumenetlus Kohtumenetlus oma olemuselt on mäng, mis käib kindlate reeglite järgi. Need reeglid on kirjas vastavates seadustes (tsiviilkohtumenetluse reeglid tulenevad näiteks tsiviilkohtumenetluse seadustikust). Kuidas […]
November 7, 2015

Lapsed pidid kohtus tõendama, et isa ei ole nende eest hoolitsenud (Piia Puuraid, EPL)

Kohtuasju, millega vanemad lastelt elatist nõuavad, tuleb aastas ette üksikuid. Asjaosaliste sõnul on siiski oluline tõstatada küsimus: kes peab hoolitsema hätta jäänud rongavanemate eest? „Oma isaga […]
November 5, 2015

Elatist tuleb maksta ka kõrgharidust omandavale täisealisele lapsele

01.10.2015.a. jõustunud perekonnaseaduse muudatuse kohaselt tuleb vanemal ülal pidada ka kõrgharidust omandavat täisealiseks saanud last kuni 21-aastaseks saamiseni. Varem laienes vanema ülalpidamiskohustus vaid põhikoolis, gümnaasiumis või […]
November 3, 2015

Justiitsministeerium karmistab elatisvõlgnike elu

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega muudetakse elatiste sissenõudmine tõhusamaks ning pannakse rohkem lapsevanemaid elatist maksma. „Hetkel kasutusel olevad meetmed ei ole elatise sissenõudmisel mõningatel juhtudel piisavalt […]
Esindame ja nõustame kliente üle Eesti!
+