January 24, 2024

Mida teha, kui laste teine vanem maksab laste kaudu kätte?

November 30, 2015

Kuidas võita kohtumenetlust ehk kuidas juristid kohtus “musta valgeks” räägivad

Mis on kohtumenetlus Kohtumenetlus oma olemuselt on mäng, mis käib kindlate reeglite järgi. Need reeglid on kirjas vastavates seadustes (tsiviilkohtumenetluse reeglid tulenevad näiteks tsiviilkohtumenetluse seadustikust). Kuidas […]
November 7, 2015

Lapsed pidid kohtus tõendama, et isa ei ole nende eest hoolitsenud (Piia Puuraid, EPL)

Kohtuasju, millega vanemad lastelt elatist nõuavad, tuleb aastas ette üksikuid. Asjaosaliste sõnul on siiski oluline tõstatada küsimus: kes peab hoolitsema hätta jäänud rongavanemate eest? „Oma isaga […]
November 5, 2015

Elatist tuleb maksta ka kõrgharidust omandavale täisealisele lapsele

01.10.2015.a. jõustunud perekonnaseaduse muudatuse kohaselt tuleb vanemal ülal pidada ka kõrgharidust omandavat täisealiseks saanud last kuni 21-aastaseks saamiseni. Varem laienes vanema ülalpidamiskohustus vaid põhikoolis, gümnaasiumis või […]
November 3, 2015

Justiitsministeerium karmistab elatisvõlgnike elu

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega muudetakse elatiste sissenõudmine tõhusamaks ning pannakse rohkem lapsevanemaid elatist maksma. „Hetkel kasutusel olevad meetmed ei ole elatise sissenõudmisel mõningatel juhtudel piisavalt […]
October 20, 2015

Elatise määramine lapse vahetul ülalpidamisel

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 08.01.2014 otsus nr 3-2-1-165-13 käsitles elatise määramist lapse vahetul ülalpidamisel. Hageja esitas oma ema vahendusel kostja (isa) vastu hagi, milles palus kostjalt alates hagi […]
October 7, 2015

Isaduse tunnustamise asja tuleb lahendada eeskujulikult kiiresti

Veiss vs Läti, kohtuotsus 28.01.2014, avaldus nr 15152/12 Asjaolud Kaebaja elas alates 2005. a suvest koos naisega A.Z., kes sünnitas järgimisel aastal lapse. Kuivõrd kaebaja ja […]
September 7, 2015

Laste huvid võivad pankade omadest ettepoole nihkuda (Kadri Ibrus, EPL)

Kumb peaks olema eespool, kas lapse või panga õigus oma rahale? Riik kaalub seadusemuudatust, mis muudab elatisvõlglaste vara müügi tu­lude jagamise järjekorda. Kui kohtutäitur müüb hüpoteegiga […]
August 16, 2015

Avasime uue kodulehe!

Uuel aastal alustab Familex uue hooga ja selleks puhuks on valminud ka meie uhiuus koduleht. Siit leiate rohkelt informatsiooni meie poolt pakutavate teenuste kohta, juriidilisi nõuandeid […]