21.03.2023  Meil on hea meel, et külastate meie veebilehte www.familex.ee (edaspidi veebileht). Veebileht kuulub ja seda haldab juristibüroo Familex OÜ (Pärnu mnt 130-10, Tallinn) (edaspidi Familexmeie). Kasutustingimustes viitame lehe külastajatele kui külastajaklient või muu konteksti põhjal veebilehe sisu tarbijale viitav vaste. Familex veebilehe kasutustingimused kohalduvad mistahes ajal, viisil või vormis veebilehe sisu tarbimisle, näiteks kui sirvid meie veebilehe sisu, loed avaldatud materjale, laadid materjale alla, teed veebilehelt väljavõtteid, sooritad ostu või saadad meile veebilehe kaudu päringu. Seetõttu on oluline, et teaksid meie kasutustingimuste sisu ning nõustud nendega. Kui Sul on kasutustingimuste kohta küsimusi, siis palun kirjuta meile kaie@familex.ee

Kuidas toimub juristi-kliendi suhte loomine

Juristi-kliendi suhte loomiseks on vaja meievahelist eraldi kokkulepet. Selleks annab klient tavaliselt märku oma soovist ning kirjeldab lühidalt, millist teenust ta soovib või vajab. Kui kliendi soov on seotud kolmandate isikutega, siis küsime infot ka nende kohta, et tagada huvi konflikti puudumine töö vastuvõtmisel. Kliendisuhte loomisel kinnitame üle, kas me saame kliendi/töö vastu võtta ja mis on meiepoolsed teenuse osutamise tingimused (tasu, tähtaeg, teenuse pakkuja). Juristiteenuste osutamine toimub üldjuhul tunnihinna alusel. Teenuste lahendused on veebilehel kirjeldatud teenuslahenduse mudeli tasemel ning täpsemad tingimused teenuse saamiseks lepime teiega kokku eraldi. Meie pakkumise saamiseks andke oma huvist märku. Kliendisuhe on sõlmitud alates kõigi oluliste eeltingimuste täitmisest, sh olete nõustunud meie pakkumise tingimustega, esitanud meile enda kohta vajalikud andmed ja dokumendid ning oleme kinnitanud nende kättesaamist.

Veeblilehe sisu kasutamise tingimused

Veebilehe sisu sirvimise, tarbimise, allalaadimise või ostmisega ei tarbi te juristi õigusteenust. Me ei soovita teil veebilehe sisu põhjal võtta vastu isiklikke otsuseid õiguse kohaldamise küsimustes. Isikliku nõustamise saamiseks tuleb teil pöörduda meie poole ning sõlmida meiega kliendileping. Veebilehel leiduv informatsioon õiguse, seaduste, kohtupraktika ja osas on informatiivne ja ei ole mõeldud äriliseks kasutamiseks ilma isikliku nõustamiseta juristi poolt. Juristibüroo Familex OÜ ei taga avaldatud informatsiooni õigusust, täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ega täpsust. Sisu on esitatud nagu on põhimõttel ja juristibüroo Familex OÜ ei anna sisus osas ühtegi kinnitust. Veebilehte ja sellel asuvaid päringuvorme on keelatud kasutada viisil mis rikub Familex või kolmandate isikute õigusi, näiteks viisil, mis on ähvardav, ahistav, laimav, solvav, ründav, privaatsust ja isikuõigusi rikkuv, litsentsitingimusi rikkuv, vulgaarne, labane, õigusvastane või muul viisil kohatu, mis sisaldab üleskutseid õigusvastasele käitumisele, on aluseks avalik-õiguslikule ja/või tsiviilõiguslikule vastutusele. Me ei taga seda, et veebileht on pidevalt kättesaadav ja muutumatu, kasutamiseks ohutu või vastab teie ootustele.

Sisu kasutamise eesmärk

Veebilehe sisu on mõeldud Sulle kasutamiseks isiklikeks vajadusteks ja seaduslikel eesmärkidel. Veebilehelt teenuse tellimisel kinnitad, et oled täisealine, esindusõiguslik ja nõustud käesolevate kasutustingimustega. Veebilehe sisu on üksnes isiklikuks kasutamiseks. Teenuste tellimine kolmandatele isikutele või ostetud materjalide jagamine kolmandate isikutega on keelatud. Sisu jagamine on sisu või materjalide allalaadimine, kopeerimine, edastamine, avalikult kättesaadavaks tegemine (sh digitaalne jagamine, nt linkimine), töötlemine, jms. Erandiks eelnevalt on veebilehel lisatud võimalus sisu jagada sotsiaalmeedias (linkimise võimalus) – sellisel juhul võid eeldada meie nõusolekut veebilehel esitatud sisu jagamiseks meie poolt kuvatud kujul. Jagatava sisu muutmine ei ole lubatud.