Täitemenetlusega seotud küsimused perekonnaõiguslikes asjades

Kui kohus on nõude rahuldanud, kuid võlgnik kohtuotsust ei täida, tuleb nõude sundtäitmiseks pöörduda kohtutäituri poole. Sageli vajavad meie kliendid abi ja nõu elatiseasjades läbiviidava täitemenetluse osas. Tihti abistame kliente juhtudel, kui võlgnik elab välisriigis ja nõuet tuleb sundtäita võlgniku elukohariigis.

Aitame välisriigis elavalt võlgnikult kohtuotsusega väljamõistetud elatise reaalselt kätte saada.